LIIKENNE lehti on jo ilmestynyt yli 30 vuotta, vasemmalla ensimmäinen numero 1/1984, oikealla numero 4/2015.

LIIKENNE lehti ilmestyy vuoden 2017 alusta sähköisenä, eri tilauksesta toimitetaan myös printtiversio!
Liikenne lehti edistää tiedettä, luotettavan maailmankuvan kartuttamista. Se tarjoaa kirjallisen foorumin niille, jotka haluavat esitellä tieteellisiä aikaansaannoksiaan ja ajatuksiaan liikenteen infrastruktuurista ja kaikesta, mitä eri liikennemuodoissa ilmenee.

Liikenne lehti toimii myös foorumina niille, jotka haluavat keskustella omista ja muiden esityksistä. Lehdessä voidaan keskustella tieteellisestä näkökulmasta myös alan sovelluksista sekä tieteenalojen ja ammatillisen osaamisen vuorovaikutuksesta.

Tieteessä lehti korostaa keskustelua, tieteen välttämätöntä ehtoa, kumulaatiota ja monitieteisyyttä. Keskustelun avulla hankitaan tiedon paras luotettavuus, edistetään tieteenystävien oppimista, keskinäistä ymmärrystä ja kirjallista ilmaisutaitoa. Kumulaation ja monitieteisyyden avulla kootaan liikenteen alojen saavutuksia.

Liikenne lehti korostaa myös luettavuutta ja suosii hyvää kirjakieltä ymmärrettävyyden takaamiseksi lavean liikennealan eri osissa.

Toimitusneuvoston puheenjohtaja on Kalle Toiskallio. Muut jäsenet Harri Kallberg, Matti Tolvanen, Risto Tuori ja Mika Sutela. Toimitusneuvosto toimii myös tieteellisenä neuvostona.

Toimittajat:
Päätoimittaja: Matti Tolvanen / Sähköposti: matti.tolvanen@uef.fi / Puhelin: 0505508092
Toimituspäällikkö: Mika Sutela / Sähköposti: liikennelehti@gmail.com / Puhelin: 0509116397

Katso tarvittaessa Media-kortti