Liikenne-vuosikirja ilmestyy vuodesta 2018 alkaen. Kirja korvaa neljästi vuodessa ilmestyneen lehden, joka ilmestyi vuosina 1981-2017. Vuosikirja, jonka edeltäjät ilmestyivät vuosina 1975-1980, on seuran liikennealan tieteellisen työn osa. Se tarjoaa kirjallisen foorumin niille, jotka haluavat esitellä tieteellisiä aikaansaannoksiaan ja ajatuksiaan liikenteen infrastruktuurista ja kaikesta mitä eri liikennemuodoissa ilmenee.

Liikenne-vuosikirjassa julkaistaan sekä tieteellisiä artikkeleita että tieteellis-ammatillisia katsauksia. Liikenne toimii myös foorumina niille, jotka haluavat keskustella omista ja muiden esityksistä. Vuosikirjassa voidaan keskustella tieteellisestä näkökulmasta myös alan sovelluksista sekä tieteenalojen ja ammatillisen osaamisen vuorovaikutuksesta. Kaikki vuosikirjassa julkaistavat tieteelliset artikkelit vertaistarkistetaan.

Kirjoituskutsun tämän vuoden kirjaan löydät tästä, ja kirjoitusohjeet tästä.

Tieteessä vuosikirja korostaa keskustelua, tieteen välttämätöntä ehtoa, kumulaatiota ja monitieteisyyttä. Keskustelu parantaa luotettavuutta, edistää oppimista, keskinäistä ymmärrystä ja kirjallista ilmaisutaitoa. Kumulaation ja monitieteisyyden avulla kootaan liikenteen alojen saavutuksia.

Liikenne-vuosikirja korostaa myös luettavuutta ja suosii hyvää kirjakieltä ymmärrettävyyden takaamiseksi lavean liikennealan eri osissa.

Toimitusneuvoston puheenjohtajana toimii valtiotieteiden tohtori Kalle Toiskallio ja sihteerinä Bachelor of Tourism Administration Tanja von Knorring. Muita jäseniä ovat tekniikan tohtori Harri Kallberg (vara-puheenjohtaja), älyliikenteen asiantuntija Sami Sahala, oikeustieteiden tohtori Mika Sutela ja valtiotieteiden maisteri Raimo Tengvall. Toimitusneuvosto toimii myös tieteellisenä neuvostona.

Toimitussihteerinä toimii toimitusneuvoston sihteeri, Tanja von Knorring. Yhteys toimiston kautta.

Liikenne-vuosikirja on kansallisessa julkaisufoorumiluokituksessa (JUFO) luokassa yksi. Kirja ilmestyy vuonna 2019 suomen ja englanninkielisillä artikkeleilla. Kirjan julkaisuun on myönnetty valtion apuraha tieteellisille seuroille myönnettävistä valtionapurahoista. ISBN numero on: 0359-9345.