LIIKENNE vuosikirja korvaa Liikenne-lehden joka ilmestyi 1984-2017, vasemmalla ensimmäinen numero 1/1984, oikealla numero 4/2015
Liikenne-vuosikirja ilmestyy vuodesta 2018, korvaten Liikenne-lehden mikä llmestyi vuosina 1984-2017.
Se tarjoaa kirjallisen foorumin niille, jotka haluavat esitellä tieteellisiä aikaansaannoksiaan ja ajatuksiaan liikenteen infrastruktuurista ja kaikesta, mitä eri liikennemuodoissa ilmenee.

Liikenne-vuosikirja toimii myös foorumina niille, jotka haluavat keskustella omista ja muiden esityksistä. Lehdessä voidaan keskustella tieteellisestä näkökulmasta myös alan sovelluksista sekä tieteenalojen ja ammatillisen osaamisen vuorovaikutuksesta.

Tieteessä vuosikirja korostaa keskustelua, tieteen välttämätöntä ehtoa, kumulaatiota ja monitieteisyyttä. Keskustelun avulla hankitaan tiedon paras luotettavuus, edistetään tieteenystävien oppimista, keskinäistä ymmärrystä ja kirjallista ilmaisutaitoa. Kumulaation ja monitieteisyyden avulla kootaan liikenteen alojen saavutuksia.

Liikenne-vuosikirja korostaa myös luettavuutta ja suosii hyvää kirjakieltä ymmärrettävyyden takaamiseksi lavean liikennealan eri osissa.

Toimitusneuvoston puheenjohtaja Kalle Toiskallio. Muut jäsenet Harri Kallberg, Matti Tolvanen, Mika Sutela, Tanja von Knorring. Toimitusneuvosto toimii myös tieteellisenä neuvostona.

Toimittajat:
Päätoimittaja: Kalle Toiskallio
Toimitus ja taitto:Tanja von Knorring