LIIKENNESUUNNITTELUN SEURA RY
on liikennetekniikan tieteellinen yhdistys ja toiminut jo vuodesta 1974.


Liikennesuunnittelun Seura (per. 1974) on kansallinen tieteellis-ammatillinen yhdistys, jolla on noin 150 jäsenta. Seuran erikoisaloja on osaamisen syventäminen ja alan kansainväliset asiantuntijayhteydet. Seura julkaisee tieteellista "Liikenne” vuosikirjaa, osallistuu aktiivisesti alan kehittämistä koskevaan keskusteluun monella eri foorumilla, sekä järjestää kansallisen liikennesuunnittelukipalilun alan korkeakouluopiskelijoille. Yhdistys järjestää myös opintomatkoja jäsenilleen.
Seuraa johtaa vuosittain valittava hallitus. Liikennesuunnittelun Seuran hallitukseen kuuluvat v. 2019 Valtiot.tri. Kalle Toiskallio (puheenjohtaja), TkT Harri Kallberg (vara-puheenjohtaja), BTA Tanja von Knorring (toiminnanjohtaja), älyliikenneasiantuntija Sami Sahala, OTT Mika Sutela, VTM Raimo Tengvall ja DI Ville O.Turunen.

Trafikplaneringsföreningen i Finland
har verkat sedan år 1974 som den vetenskapliga föreningen i branschen

Trafikplaneringnsföreningen i Finland rf är den nationella teknisk-vetenskapliga föreningen, med ungefär 150 medlemmar. Föreningens specialområde är fördjupade kunskaper och branschens internationella expertrelationer. Föreningen publicerar en årsbok "Liikenne" (finska, engleska), Föreningen deltar aktivt i diskussionen om branschens framtid på olika forum, och arrangerar en trafikplaneringstävling åt högskolestudearanden. Föreningen arrangerar även studieresor åt sina medlemmar.
Föreningen leds av en styrlelse som väljs varje år. Styrelsen för 2019 består av Pol.dr Kalle Toiskallio (ordförande), Tekn.dr. Harri Kallberg (vice-ordförande), BTA Tanja von Knorring (verksamhetsledare), intelligenttrafikspecialisten Sami Sahala, Jur.dr. Mika Sutela, Pol.mag. Raimo Tengvall och Dipl.ing. Ville O.Turunen .

The Finnish Traffic and Transportation Planning Association
has been since 1974 the scientific society for the branch

The association is the national technic-scientific society, with about 150 members. The society is specialised especially in, in-depth knowledge and international expert relations in the field of traffic and transport technology. The society publishes a yearbook, "Liikenne - Traffic and Transportation" with articles in finnish and english. Our association is also involved in the ongoing discussions on the development of traffic and transportaton planning issues on many forums.
The society is managed by a yearly elected board. The board of 2019 is as follows: Dr.Soc. Kalle Toiskallio (Chairman), Dr.Tech. Harri Kallberg (Vice-Chairman), BTA Tanja von Knorring (Executive Director), Specialist of intelligent traffic solutions Sami Sahala, Dr.Law Mika Sutela, Master of Politology Raimo Tengvall and Diploma Engineer Ville O.Turunen. 


TULEVIA TAPAHTUMIA

FIKSU LIIKENNE ja Kevätkokous 11.04.2019 14.00 -17.00

Paikka: KALASATAMA REDI

14:00 Tervetuloa, Helsingin Kaupunki Forum Virium (kahvit)
14:15 Fiksu Liikenne pitchaukset
Mitä on älykäs liikkuminen ”Smart Mobility” – Forum Viriumin näkökulma. Älyliikenneasiantuntija Sami Sahala
Perille Asti - nopeita kokeiluja matkailijoiden ja asukkaiden liikkumiseen. Projektipäällikkö Janne Rinne
FinEst Smart Mobility - satamaliikenne älyratkaisuilla sujuvammaksi. Älyliikenneasiantuntija Sami Sahala
Jätkäsaari Smart Mobility - älyliikkumisen testialue pk-yritysten kasvun tueksi. Projektipäällikkö Raimo Tengvall
Robottibussit joukkoliikenteen osana, FABULOS ja Sohjoa Baltic. Projektipäällikkö Jari Honkonen
MUV (Mobility Urban Values) - liikkumisvalinnat kestäviksi pelaamalla. Projektipäällikkö Janne Rinne
Citylogistiikan uudet ratkaisut - digitalisaation vauhdittamaa viimeisen kilometrin jakelua. Projektipäällikkö Raimo Tengvall
SMASH - kestävän liikenteen dataan uusia ratkaisuja. Älyliikenneasiantuntija Sami Sahala
Jätkäsaari Mobility Lab - uusi sateenvarjohanke Jätkäsaaren kokeilutoiminnalle ja kaupungin sitoutuminen älyliikkumisen kehittämiseen. Projektipäällikkö Janne Rinne/ Projektipäällikkö Raimo Tengvall
15:30 Keskustelu
16:00 Liikennesuunnittelun Seuran kevätkokous
17:00 Tilaisuuden päätös

Tilaisuus on maksuton!

Ilmoittautuminen: toimisto@liikennesuunnittelunseura.fi

Hyvä Liikenne 16.04.2019 15.00 - 18.00,

Liikennesuunnittelun Seura ja Liikenneoikeusyhdistys järjestävät yhdessä Hyvä Liikennepäivän. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti liikenneoiekudesta kiinnostuneille sekä tavara ja henkilöliikennealan liikennötisijölle.

Aika: Tiistaina, 16.04.2019 klo 15.00 - 18.00

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Ohjelma
15:00 Lakimies Sakari Haataja Oikeusrekisterikeskuksesta esittelee ulkomaisten sakkotuomioiden perintää Suomessa. Toisena alustuksena Mika Sutela ja Tiia Tarsa tarkastelevat poliisin liikennevalvonnan tuloksia vuonna 2018.
16:30 Keksustelua aiheesta 17:00 Liikenneoikeusyhdistys ry:n vuoskikokous.

Ilmoittautuminen sähköpostilla: toimisto@liikennesuunnittelunseura.fi.