LIIKENNESUUNNITTELUN SEURA RY
on liikennetekniikan tieteellinen yhdistys ja toiminut jo vuodesta 1974.


Liikennesuunnittelun Seura (per. 1974) on kansallinen tieteellis-ammatillinen yhdistys, jolla on noin 150 jäsenta. Seuran erikoisaloja on osaamisen syventäminen ja alan kansainväliset asiantuntijayhteydet. Seura julkaisee tieteellista "Liikenne” vuosikirjaa, osallistuu aktiivisesti alan kehittämistä koskevaan keskusteluun monella eri foorumilla, sekä järjestää kansallisen liikennesuunnittelukipalilun alan korkeakouluopiskelijoille. Yhdistys järjestää myös opintomatkoja jäsenilleen.
Seuraa johtaa vuosittain valittava hallitus. Liikennesuunnittelun Seuran hallitukseen kuuluvat v. 2019 Valtiot.tri. Kalle Toiskallio (puheenjohtaja), TkT Harri Kallberg (vara-puheenjohtaja), BTA Tanja von Knorring (toiminnanjohtaja), älyliikenneasiantuntija Sami Sahala, OTT Mika Sutela, VTM Raimo Tengvall ja DI Ville O.Turunen.

Trafikplaneringsföreningen i Finland
har verkat sedan år 1974 som den vetenskapliga föreningen i branschen

Trafikplaneringnsföreningen i Finland rf är den nationella teknisk-vetenskapliga föreningen, med ungefär 150 medlemmar. Föreningens specialområde är fördjupade kunskaper och branschens internationella expertrelationer. Föreningen publicerar en årsbok "Liikenne" (finska, engleska), Föreningen deltar aktivt i diskussionen om branschens framtid på olika forum, och arrangerar en trafikplaneringstävling åt högskolestudearanden. Föreningen arrangerar även studieresor åt sina medlemmar.
Föreningen leds av en styrlelse som väljs varje år. Styrelsen för 2019 består av Pol.dr Kalle Toiskallio (ordförande), Tekn.dr. Harri Kallberg (vice-ordförande), BTA Tanja von Knorring (verksamhetsledare), intelligenttrafikspecialisten Sami Sahala, Jur.dr. Mika Sutela, Pol.mag. Raimo Tengvall och Dipl.ing. Ville O.Turunen .

The Finnish Traffic and Transportation Planning Association
has been since 1974 the scientific society for the branch

The association is the national technic-scientific society, with about 150 members. The society is specialised especially in, in-depth knowledge and international expert relations in the field of traffic and transport technology. The society publishes a yearbook, "Liikenne - Traffic and Transportation" with articles in finnish and english. Our association is also involved in the ongoing discussions on the development of traffic and transportaton planning issues on many forums.
The society is managed by a yearly elected board. The board of 2019 is as follows: Dr.Soc. Kalle Toiskallio (Chairman), Dr.Tech. Harri Kallberg (Vice-Chairman), BTA Tanja von Knorring (Executive Director), Specialist of intelligent traffic solutions Sami Sahala, Dr.Law Mika Sutela, Master of Politology Raimo Tengvall and Diploma Engineer Ville O.Turunen. 


TULEVIA TAPAHTUMIA

TIETEIDEN YÖ 16.01.2020 19.00-20.00
TYÖMAIDEN KESTO?
19:00 Tilaisuuden avaus; Valtiot.tri Kalle Toiskallio, Liikennesuunnittelun Seura ry, puheenjohtaja
19:10 Katutyömaat - kuinka lyhtentää työmaiden kestoja; ins Jyrki Paavilainen, Helsingin Kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala
19:45 Keskustelua aiheesta
20.00 Tilaisuuden päätös

Paikka: CAFE LOV, Mariankatu 13 B, 00170 Helsinki
Tarjoamme kahvia ja pientä suolaista
Ei ennakkoilmoittautumista!

Muut tieteiden yön tapahtumat täältä:


LIIKENNE-päivä 11.11.2019 09.00-16.00
Tämän vuoden teemana on pysäköinti.
LIIKENNE-päivän ohjelma
Tilaisuuden alustukset löytyvät TÄÄLTÄ!

LIIKENNESUUNNITTELUKILPAILU 27.9-3.12.2019

LIIKENNESUUNNITTELUKILPAILUN OHJELMA

Liitekartta kilpailuohjelmaan

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Liikennesuunnittelun Seura ry julkistaa yhteistyössä Suomen Arkkitehdit SAFA ry, Raaseporin kaupungin, Uudenmaan ELY-keskuksen, Fiskars Oyj:nja Osuuskunta Onoman kanssa Fiskarsin arvokkaan kulttuurihistoriallisen kyläkeskuksen liikennesuunnittelukilpailun yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijolle. Kilpailu on luonteeltaan ideakilpailu.

Opiskelijoiden toivotaan muodostavan moniammatillisia työryhmiä (liikenne, arkkitehtuuri, ympäristö, kaupunkisuunnittelu jne.) kilpailua varten. Ryhmän koko ei ole rajattu, mutta suosituksena on kolmen tai neljän opiskelijan ryhmäkoko.

Kilpailu alkaa 27.09.2019 ja päättyy 03.12.2019. Palkintojen jako on 16.01.2020 klo 14.00. Parhaaksi valitun opiskelijaryhmän palkintona on 2100 euroa ja toiseksi parhaan 900 euroa.

Kilpailun tarkoituksena on löytää uusia ideoita ja ratkaisuja, joilla jäsennetään kohdealueen olemassa olevia sekä suunniteltavia liikennealueita, niiden suhdetta toisiinsa sekä niiden suhdetta muuhun miljööseen. Jäsentämisessä on tärkeää huomioida kaikkien käyttäjien ja sidosryhmien erityistarpeet. Näitä ryhmiä on niin paljon, että juuri niiden moninaisuuden tunnistaminen, hallinta, painottaminen ja tyydyttäminen ovat kilpailun keskeisiä haasteita.

Vaikka kohteena on konkreettinen ja alueellisesti selkeästi rajautuva Fiskarsin kyläkeskus, kilpailussa haetaan yleis- ja yhteissuunnittelun ongelmien ja tavoitteiden yhdistymistä alustaviin muotoilu- ja toteutusratkaisuideoihin.

Kilpailuohjelma on aloituspäivämäärästä 27.09.2019 lähtien ladattavissa liitteineen Liikennesuunnittelun Seura ry:n kotisivuilta (liikennesuunnittelunseura.fi). Ilmoittautumiskaavake löytyy samasta päivästä alkaen, samasta paikasta.