LIIKENNESUUNNITTELUN SEURA RY
on liikennetekniikan tieteellinen yhdistys ja toiminut jo yli 40 vuotta.


Liikennesuunnittelun Seura (per. 1974) on kansallinen tieteellis-ammatillinen yhdistys, jolla on noin 150 jäsenta. Seuran erikoisaloja on osaamisen syventäminen, strateginen liikennesuunnittelu ja alan kansainväliset asiantuntijayhteydet. Seura julkaisee vuosikirjaa vuodesta 2018, jolla korvataan neljännesvuosijulkaisu ”Liikenne” joka ilmestyi vuodesta 1983 alkaen. Yhdistys järjestää myös opintomatkoja jäsenilleen.
Seuraa johtaa vuosittain valittava hallitus. Liikennesuunnittelun Seuran hallitukseen kuuluvat v. 2018 Kalle Toiskallio (puheenjohtaja), Harri Kallberg (vara-puheenjohtaja), Tanja von Knorring (toiminnanjohtaja), Åsa Enberg (Korkeaoulusuhdevastaava), Seppo Lampinen, Sami Sahala ja Mika Sutela.

Trafikplaneringsföreningen i Finland
har verkat redan i över 40 år som den vetenskapliga föreningen i branschen

Trafikplaneringnsföreningen i Finland rf är den nationella teknisk-vetenskapliga föreningen, men ungefär 150 medlemmar. Föreningens specialområde är fördjupade kunskaper, strategisk trafikplanering och branschens internationella expertrealtioner. Föreningen publicerar en årsbok, vilken erästter den sedan 1983 utkomna tidskrift "Liikenne" (finska), som publiceras fyra gånger per år. En engelsk sammanfattning ingår. Föreningen arrangerar även studieresor åt sina medlemmar.
Föreningen leds av en styrlelse som väljs varje år. Styrelsen för 2018 består av Kalle Toiskallio (ordförande), Harri Kallberg (vice-ordförande), Tanja von Knorring (verksamhetschef), Åsa Enberg (Högskolerealtionsansvarig), Seppo Lampinen, Sami Sahala och Mika Sutela.

The Finnish Traffic and Transportion Planning Association
has been for over 40 years the scientific society for the branch

The Finnish Traffic and Transportation Planning Association is the national technical and scientific society for the Traffic and Transportation branch, with about 150 members currently. The society is specialised in, in-depth knowledge, strategic traffic planning, and international expert relations in the field of traffic and transport technology. The society publishes a Yearbook, which replaces the quarterly publication, "Liikenne - Traffic and Transportation", published in finnish since 1983, with abstracts of published articles in english.
The society is managed by a yearly elected board. The board of 2018 is as follows: Kalle Toiskallio (Chairman), Harri Kallberg (Vice-Chairman), Tanja von Knorring (Executive Director), Åsa Enberg (Coordinator of Relations with Universities), Seppo Lampinen, Sami Sahala and Mika Sutela. 


TULEVIA TAPAHTUMIA

Strategisen liikennesuunnittelun näkymät ja vaalikokous 28.11.2018 14:00- 17:00

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

14:00 Tervetuloa (kahvit)
14:15 Avaus: Strategisen liikennesuunnittelun rooli (Toiskallio, Kalle, LSS)
14:30 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastomuutokset ja uusien yksiköiden roolit (Sabina LIndström, LVM)
15:15 Seudullinen strateginen liikennejärjestelmäsuunnittelu osana MAL-suunnitelmaa (Heikki Palomäki, HSL)
16:00 Keskustelu
16:30 Liikennesuunnittelun Seuran vaalikokous
17:00 Tilaisuuden päätös

Tilaisuus on maksuton!

Ilmoittautuminen: toimisto@liikennesuunnittelunseura.fi

Liikennepäivä 15.11.2018 08:30-15:30,

Liikennesuunnittelun Seura ja Liikenneoikeusyhdistys järjestävät yhdessä liikennejärjestelmään, liikenteen verotukseen ja liikenneoikeuteen keskittyvän Liikennepäivän. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti liikenteen asiantuntijoille, tutkijoille ja opiskelijoille.

Aika: Torstaina, 15.11.2018 klo 09.00 - 15.45

Paikka: Metropol Hietaniemi, Hietaniemenkatu 14, 00100 Helsinki

Ohjelma
08.30 Ilmoittautuminen, aamukahvi
09.00 Tilaisuuden avaus, ja Liikenne-vuosikirjan esittely, puh.joht. Kalle Toiskallio, Liikennesuunnittelun seura ry
09.15 Uniapnean vaikutus ajokuntoisuuteen, LKT, keuhkosairauksien dosentti Adel Bachour Sydän ja keuhkokeskus, HUS
09.50 Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä, lakien mukaiset virastojen tehtävät
liikennejärjestelmäsuunnittelussa, osastonjohtaja Anna Saarlo, Liikennevirasto
10.10 Uusi tieliikennelaki, liikennesäännöt ja seuraamukset, liikenneneuvos Kimmo Kiiski, LVM
11.00 Uusi tieliikennelaki, liikenteen ohjaus, yli-insinööri Mikko Karhunen, LVM
11.45 Lounastauko
12.30 Ennakointivelvollisuus ja luottamusperiaate tieliikenteessä, prof. Matti Tolvanen, Itä-Suomen yliopisto
13.15 Pyöräliikenne ja uusi tieliikennelaki, toiminnanjohtaja Matti Koistinen, Pyöräliitto
13.45 Voiko autovero poistua Suomesta? toim.joht. Pekka Rissa, Autoalan keskusliitto
14.15 Kahvitauko
14.45 Tie-, ilma- ja meriliikenteen verotuksen kehittämisestä, finanssioikeuden emeritusprofessori Esko Linnakangas, Helsingin yliopisto
15.30-15.45 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös, puheenjohtaja Risto Tuori, Liikenneoikeusyhdistys ry

Osanottomaksu 110 € (sisältyy aamukahvin, kokouslounaan ja iltapäiväkahvin), maksu etukäteen Liikenneoikeusyhdistys ry:n tilille FI81 1198 3000 1159 01, tai laskutus.
Liikenneoikeusyhdistys ry:n ja sen jäsenjärjestöjen nimeämien edustajien sekä Liikennesuunnittelun Seura ry:n jäsenten osanottomaksu 55 €.

Ilmoittautuminen viimeistään perjantaina, 9.11.2018 klo 12.00 sähköpostilla: toimisto@liikennesuunnittelunseura.fi. Samalla pyydämme ilmoittamaan mahdollisista ruoka-allergioista tai erityisruokavaliotarpeista.