LIIKENNESUUNNITTELUN SEURA RY
on liikennetekniikan tieteellinen yhdistys ja toiminut jo yli 30 vuotta.


Liikennesuunnittelun Seura (per. 1974) on kansallinen tieteellis-ammatillinen yhdistys, jolla on noin 150 jäsenta. Seuran erikoisaloja on osaamisen syventäminen ja alan kansainväliset asiantuntijayhteydet. Seura julkaisee vuosikirjaa vuodesta 2018, jolla korvataan neljännesvuosijulkaisu ”Liikenne” joka ilmestyi vuodesta 1983 alkaen. Yhdistys järjestää myös opintomatkoja jäsenilleen.
Seuraa johtaa vuosittain valittava hallitus. Liikennesuunnittelun Seuran hallitukseen kuuluvat v. 2018 Kalle Toiskallio (puheenjohtaja), Harri Kallberg (vara-puheenjohtaja), Hans Peter von Knorring (toiminnanjohtaja), Mika Sutela (lehden toimituspäällikkö), Åsa Enberg (Korkeaoulusuhdevastaava), Seppo Lampinen ja Sami Sahala.

Trafikplaneringsföreningen i Finland
har verkat redan i över 30 år som den vetenskapliga föreningen i branschen

Trafikplaneringnsföreningen i Finland rf är den nationella teknisk-vetenskapliga föreningen, men ungefär 150 medlemmar. Föreningens specialområde är fördjupade kunskaper och branschens internationella expertrealtioner. Föreningen publicerar en årsbok, vilken erästter den sedan 1983 utkomna tidskrift "Liikenne" (finska), som publiceras fyra gånger per år. En engelsk sammanfattning ingår. Föreningen arrangerar även studieresor åt sina medlemmar.
Föreningen leds av en styrlelse som väljs varje år. Styrelsen för 2018 består av Kalle Toiskalli (ordförande), Harri Kallberg (vice-ordförande), Hans Peter von Knorring (verksamhetschef), Mika Sutela (redaktionschef), Åsa Enberg (Högskolerealtionsansvarig), Seppo Lampinen och Sami Sahala.

The Finnish Transport Planning Association
has been for over 30 years the scientific society for the branch

The Finnish Association of Traffic and Transportation is the national technic-scientific society, with about 150 members. The society is specialised especially in, in-depth knowledge and international expert relations in the field of traffic and transport technology. The society publishes a Yearbook, which replaces the quarterly publication, "Liikenne - Traffic and Transportation", published in finnish since 1983, with abstracts of published articles in english.
The society is managed by a yearly elected board. The board of 2018 is as follows: Kalle Toiskallio (Chairman), Harri Kallberg (Vice-Chairman), Hans Peter von Knorring (Executive Director), Mika Sutela (Managing Editor), Åsa Enberg (Coordinator of Relations with Universities), Seppo Lampinen and Sami Sahala. 


TULEVIA TAPAHTUMIA

Liikennesuunnittelu Symposium 26.02.2018 klo 15-17 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, 00180 Helsinki), sali 309.

Strategista liikennesuunnittelua tehdään mm. kunnissa, kaupunkiseuduilla ja valtion tasolla. Miten pelaa yhteistyö näiden tahojen kesken ja miten se pelaa muun strategisen maankäytön suunnittelun tahojen kesken. Tätä pohditaan alustuksissa.

Ohjelma
15.00 Tervetuloa ja kahvitarjoilu
15.15 Johanna Vilkuna (Kuntaliitto): Kuntanäkökulma valtion ja kuntien yhteistyöhön strategisessa liikennesuunnittelussa - miten eteenpäin
15.45 Tapani Touru (Tampereen kaupunkiseutu): kaupunkiseudun näkökulma
16.15 Kalle Toiskallio: Liikennesuunnittelukilpailu?
17.00 Tilalsuus päättyy

17.00 LSS:n sääntömääräinen kevätkokous