LIIKENNESUUNNITTELUN SEURA RY
on liikennetekniikan tieteellinen yhdistys ja toiminut jo yli 40 vuotta.


Liikennesuunnittelun Seura (per. 1974) on kansallinen tieteellis-ammatillinen yhdistys, jolla on noin 200 jäsenta. Seuran erikoisaloja ovat osaamisen syventäminen ja alan kansainväliset asiantuntijayhteydet. Seura julkaisee neljännesvuosittain ilmestyvää lehteä ”Liikenne” vuodesta 1983 alkaen. Nyt lehti julkaistaan yhdessä Liikenneoikeusyhdistyksen kanssa. Yhdistys järjestää myös opintomatkoja jäsenilleen.
Seuraa johtaa vuosittain valittava hallitus. Liikennesuunnittelun Seuran hallitukseen kuuluvat v. 2017 Kalle Toiskallio (puheenjohtaja), Harri Kallberg (vara-puheenjohtaja), Hans Peter von Knorring (toiminnanjohtaja), Mika Sutela (lehden toimituspäällikkö), Åsa Enberg (Korkeaoulusuhdevastaava), Seppo Lampinen ja Sami Sahala.

Trafikplaneringsföreningen i Finland
har verkat redan i över 40 år som den vetenskapliga föreningen i branschen

Trafikplaneringnsföreningen i Finland rf är den nationella teknisk-vetenskapliga föreningen, men ungefär 200 medlemmar. Föreningens specialområde är fördjupade kunskaper och branschens internationella expertrelationer. Föreningen publicerar sedan 1983 en tidskrift "Liikenne", på finska, som publiceras fyra gånger per år. En engelsk sammanfattning ingår. Nuförtiden ges tidningen ut med Trafikrättsföreningen. Föreningen arrangerar även studieresor åt sina medlemmar.
Föreningen leds av en styrlelse som väljs varje år. Styrelsen för 2017 består av Kalle Toiskallio (ordförande), Harri Kallberg (vice-ordförande), Hans Peter von Knorring (verksamhetschef), Mika Sutela (redaktionschef), Åsa Enberg (Högskolerealtionsansvarig), Seppo Lampinen och Sami Sahala.

The Finnish Traffic and Transportation Planning Association
has been for over 40 years the scientific society for the branch

The Finnish Traffic and Transportation Planning Association is the national technic-scientific society, with about 200 members. The society is specialised especially in the fields of in-depth knowledge and international expert relations. The society publishes a quarterly publication, "Liikenne - Traffic and Transportation" in finnish since 1983, with abstracts of published articles in english. Nowadays the publication is published together with The Traffic Law Association
The society is managed by a yearly elected board. The board of 2017 is as follows: Kalle Toiskallio (Chairman), Harri Kallberg (Vice-Chairman), Hans Peter von Knorring (Executive Director), Mika Sutela (Managing Editor), Åsa Enberg (Coordinator of Relations with Universities), Seppo Lampinen and Sami Sahala. 


TULEVIA TAPAHTUMIA

LIIKENNE 2/2017
ilmestyy 23.10 alkavalla viikolla sähköisenä.


Liikennesymposiumi ja Syyskokous
27.11.2017 klo 13.00-17.00
Tieteiden talo, Sali 505
Kirkkokatu 6, 00170 HELSINKISeuraa meitä Facebookissa!
Följ oss på Facebook / Follow us on Facebook!