MEDIAKORTTI

Liikenne Mediatiedot 2018

Monitieteinen ja ammatillinen vuosikirja

ISSN 0359-9345 36. vuosikerta


Liikenne lehti kattaa kaikki eri liikennemuodot: tie- ja rautatieliikenteen, merenkulun, ilmailun sekä myös tietoliikenteen. Liiikenne lehti ylläpitää keskustelua välittämällä tietoa liikenteen historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä alan uusista näkemyksistä ja tutkimustuloksista. Ulkoasultaan korkeatasoisen, neljännesvuosittain ilmestyvän lehden numerot kiertävät organisaatioissa ja säilytetään. Liikenne lehti julkaisee myös esitarkastettuja tieteellisiä artikkeleita. Normaalipainos on 250 kpl. Julkaisija Liikennesuunnittelun Seura ry (LSS) on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenjärjestö.Vuosikirja ilmestyy marraskuussa 2018.

Julkaisija ja kustantaja                        Ilmoitushinnat:

Liikennesuunnittelun                               2/1 s.   1000 EUR             1/2 s.     350 EUR

Seura ry (LSS)                                       1/1 s.     600 EUR                 1/4 s.     200 EUR

PL 1                                                         

FIN 02920 ESPOO                                      

Kotisivu www.liikennesuunnittelunseura.fi