SAAVUTUKSET
Liikennessunnittelun Seura on 44 vuoden aikana ollut monessa mukana vaikuttamassa, tässä muutama esimerkki:

 • Tieteellis-ammatillinen keskustelu ja muu vuorovaikutus kokouksissa ja Liikenne-lehdessä

 • Liikenne- lehti vuosina 1984-2017, vuosikirjana vuodesta 2018

 • Opintomatkat pääasiassa Eurooppaaan

 • Uusien asioiden lanseeraus Suomeen (kävelykeskustat, kiertoliittymät, YVA, kaupunkijunat, eurokäytävät)

 • Vuorovaikutteinen suunnittelu, tiedotus, projektijulkaisut

 • Systemaattinen liikenteen kehityksen arviointi - Audit 1992

 • Julkaisutoiminta, vuosikirjojen muodossa sekä raportteja ja artikkeleja

 • Järjestöjen ja konsulttiyritysten yhteistoiminta, Väylät ja Liikenne -päivät, lähialuetyö Best practise -osaamisen siirto itään ja etelään

 • Palveluyrityksensä Oy LS-Service Ab:n kautta konsulttitoimintaa

 • Palveluyrityksensä Oy LS-Service Ab:n kautta perustamassa ensimmäistä osakeyhtiömuotoista konsulttitoimistoa silloiseen itäblokkiin, ”Közlekédés”, Budapest, Unkari

 • Aikanaan hyvinkin aktiivinen opiskelijatoiminta, jota jälleen pyritään aktivoimaan, ”silta opinnoista työelämään”